Μπάρες Γεφύρωσης Μικροαυτόματων Σειράς 188

Μπάρες Γεφύρωσης Μικροαυτόματων Σειράς 188
Οι μπάρες γεφύρωσης χρησιμοποιούνται για την σύνδεση υλικού ράγας, όπως μικροαυτόματοι και διακόπτες διαρροής με πλάτος ένα στοιχείο ανά πόλο. Διατίθενται σε δύο τύπους: ατεμάχιστες και τεμαχιζόμενες.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: