Μπάρες Γεφύρωσης Μικροαυτόματων Σειράς 188

Μπάρες Γεφύρωσης Μικροαυτόματων Σειράς 188
Οι μπάρες γεφύρωσης χρησιμοποιούνται για την σύνδεση υλικού ράγας, όπως μικροαυτόματοι και διακόπτες διαρροής με πλάτος ένα στοιχείο ανά πόλο. Διατίθενται σε δύο τύπους: ατεμάχιστες και τεμαχιζόμενες.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 60 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 60 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 60 στοιχείων..

Model: 189-CL1
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων..

Model: 189-CL112
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων..

Model: 189-CL106
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 2 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 2 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 2 στοιχείων..

Model: 189-CL102
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 38 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 38 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 38 στοιχείων..

Model: 189-CL1H
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 9 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 9 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 9 στοιχείων..

Model: 189-CL1H09
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων..

Model: 189-CL1H06
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 2 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 2 στοιχείων

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 2 στοιχείων..

Model: 189-CL1H02
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 58 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 58 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 58 στοιχείων..

Model: 189-CL2
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων..

Model: 189-CL212
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων..

Model: 189-CL206
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 44 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 44 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 44 στοιχείων..

Model: 189-CL2H
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 10 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 10 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 10 στοιχείων..

Model: 189-CL2H10
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 6 στοιχείων..

Model: 189-CL2H06
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 4 στοιχείων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 4 στοιχείων

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 4 στοιχείων..

Model: 189-CL2H04