Διακόπτες διαρροής

Διακόπτες διαρροής

Η σειρά 1492-RCD περιλαμβάνει διακόπτες διαρροής, επίσης γνωστοί ως ρελέ διαφυγής, για τον εντοπισμό και τη διακοπή ρεύματος διαρροής προς τη γείωση. Με την ανίχνευση μικρής διαρροής ρεύματος και την γρήγορη αποσυνδέση όλων των αγείωτων συν΄δεσεων, μπορεί να αποτρέψει τη ζημία στο προσωπικό και βλάβη στον εξοπλισμό.

Οι διακόπτες διαρροής χρησιμοποιούνται σε σειρά με μικροαυτόματους διακόπτες για πρόσθετη προστασία του κυκλώματος όχι μόνο από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα, αλλά και απο σφάλμα γείωσης. Πολλά βραχυκυκλώματα αρχίσει από βραχυκύκλωμα γείωσης. Χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη διαρροής σε μια εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα πριν συμβεί δαπανηρή ζημιά στον εξοπλισμό και στο προσωπικό.

Αυτές οι συσκευές είναι τύπου Α υπολειπόμενου ρεύματος συσκευές με το πρότυπο IEC πρότυπα.

Χαρακτηριστικά

 

  • Παρέχει προστασία από διαρροή ρεύματος προς τη γη που προκαλείται από την απώλεια μόνωσης ανάμεσα σε έναν αγωγό και ένα εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος (όπως εκδορές καλωδίου, ή ένα γειωμένο άτομο σε επαφή με το ζωντανό αγωγό)
  • Κατάλληλο για προστασία έναντι AC και παλλόμενη DC (διορθωμένο AC) γη ρεύμα διαρροής
  • Συσκευές ευαισθησίας 30 mA για την προστασία του προσωπικού (συμβουλευτείτε τις τοπικές απαιτήσεις)
  • Συσκευές ευαισθησίας 100, 300 και 500 mA για την προστασία του εξοπλισμού
  • Οι διπλές κλέμμες επιτρέπουν μια πιο ασφαλή σύνδεση των δύο καλωδίων, ή σύνδεση ενός καλωδίου & μπαρας γεφύρωσης
  • Αναστρέψιμες συνδέσεις για γραμμή & φορτίο