Μικροαυτόματοι 188-K, χαρακτηριστικών B, C και D, 6 kA

Μικροαυτόματοι 188-K, χαρακτηριστικών B, C και D, 6 kA