Μικροαυτόματοι 1P 10kA Χαρακτηριστικής C 1492-SPM

Μικροαυτόματοι 1P 10kA Χαρακτηριστικής C 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πρότυπα: IEC / EN 60898, IEC / EN 60947-2.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος 1x0.5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x0.5A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x0.5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C005
Μικροαυτόματος 1x1A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x1A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x1A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C010
Μικροαυτόματος 1x2A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x2A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x2A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C020
Μικροαυτόματος 1x3A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x3A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x3A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C030
Μικροαυτόματος 1x4A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x4A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x4A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C040
Μικροαυτόματος 1x5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x5A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C050
Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C060
Μικροαυτόματος 1x7A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x7A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x7A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C070
Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C080
Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C100
Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C130
Μικροαυτόματος 1x15A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x15A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x15A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C150
Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C160
Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C200
Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C250