Μικροαυτόματοι 3P 10kA Χαρακτηριστικής C 1492-SPM

Μικροαυτόματοι 3P 10kA Χαρακτηριστικής C 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πρότυπα: IEC / EN 60898, IEC / EN 60947-2.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος 3x0.5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x0.5A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x0.5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C005
Μικροαυτόματος 3x1A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x1A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x1A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C010
Μικροαυτόματος 3x2A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x2A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x2A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C020
Μικροαυτόματος 3x3A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x3A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x3A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C030
Μικροαυτόματος 3x4A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x4A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x4A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C040
Μικροαυτόματος 3x5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x5A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C050
Μικροαυτόματος 3x6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x6A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C060
Μικροαυτόματος 3x7A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x7A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x7A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C070
Μικροαυτόματος 3x8A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x8A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x8A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C080
Μικροαυτόματος 3x10A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x10A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x10A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C100
Μικροαυτόματος 3x13A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x13A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x13A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C130
Μικροαυτόματος 3x15A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x15A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x15A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C150
Μικροαυτόματος 3x16A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x16A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x16A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C160
Μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C200
Μικροαυτόματος 3x25A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x25A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος 3x25A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM3C250