Μικροαυτόματοι (1P+N) 10kA Χαρακτηριστικής C 1492-SPM

Μικροαυτόματοι (1P+N) 10kA Χαρακτηριστικής C 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πρότυπα: IEC / EN 60898, IEC / EN 60947-2.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος (1P+N) 0.5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 0.5A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 0.5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C005-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 1A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 1A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 1A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C010-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 2A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 2A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 2A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C020-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 3A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 3A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 3A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C030-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 4A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 4A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 4A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C040-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 5A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C050-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 6A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C060-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 7A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 7A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 7A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C070-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 8A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 8A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 8A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C080-N
Μικροαυτόματος(1P+N) 10A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος(1P+N) 10A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος(1P+N) 10A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C100-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 13A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 13A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 13A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C130-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 15A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 15A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 15A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C150-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 16A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 16A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 16A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C160-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 20A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 20A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 20A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C200-N
Μικροαυτόματος (1P+N) 25A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (1P+N) 25A χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματος (1P+N) 25A χαρακτηριστικής C..

Model: 1492-SPM1C250-N