Μικροαυτόματοι 1P 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM

Μικροαυτόματοι 1P 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με φορτία που έχουν μεγάλο ρεύμα εκκίνησης. Πρότυπα: IEC/EN 60898, IEC / EN
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος 1x0.5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x0.5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x0.5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D005
Μικροαυτόματος 1x1A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x1A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x1A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D010
Μικροαυτόματος 1x2A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x2A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x2A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D020
Μικροαυτόματος 1x3A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x3A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x3A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D030
Μικροαυτόματος 1x4A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x4A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x4A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D040
Μικροαυτόματος 1x5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D050
Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D060
Μικροαυτόματος 1x7A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x7A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x7A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D070
Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D080
Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D100
Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D130
Μικροαυτόματος 1x15A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x15A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x15A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D150
Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D160
Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D200
Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM1D250