Μικροαυτόματοι 2P 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM

Μικροαυτόματοι 2P 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με φορτία που έχουν μεγάλο ρεύμα εκκίνησης. Πρότυπα: IEC/EN 60898, IEC / EN
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος 2x0.5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x0.5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x0.5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D005
Μικροαυτόματος 2x1A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x1A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x1A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D010
Μικροαυτόματος 2x2A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x2A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x2A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D020
Μικροαυτόματος 2x3A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x3A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x3A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D030
Μικροαυτόματος 2x4A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x4A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x4A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D040
Μικροαυτόματος 2x5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D050
Μικροαυτόματος 2x6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x6A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D060
Μικροαυτόματος 2x7A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x7A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x7A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D070
Μικροαυτόματος 2x8A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x8A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x8A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D080
Μικροαυτόματος 2x10A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x10A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x10A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D100
Μικροαυτόματος 2x13A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x13A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x13A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D130
Μικροαυτόματος 2x15A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x15A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x15A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D150
Μικροαυτόματος 2x16A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x16A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x16A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D160
Μικροαυτόματος 2x20A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x20A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x20A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D200
Μικροαυτόματος 2x25A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 2x25A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 2x25A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM2D250