Μικροαυτόματοι 3P 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM

Μικροαυτόματοι 3P 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με φορτία που έχουν μεγάλο ρεύμα εκκίνησης. Πρότυπα: IEC/EN 60898, IEC / EN
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος 3x0.5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x0.5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x0.5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D005
Μικροαυτόματος 3x1A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x1A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x1A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D010
Μικροαυτόματος 3x2A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x2A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x2A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D020
Μικροαυτόματος 3x3A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x3A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x3A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D030
Μικροαυτόματος 3x4A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x4A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x4A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D040
Μικροαυτόματος 3x5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D050
Μικροαυτόματος 3x6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x6A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D060
Μικροαυτόματος 3x7A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x7A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x7A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D070
Μικροαυτόματος 3x8A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x8A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x8A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D080
Μικροαυτόματος 3x10A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x10A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x10A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D100
Μικροαυτόματος 3x13A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x13A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x13A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D130
Μικροαυτόματος 3x15A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x15A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x15A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D150
Μικροαυτόματος 3x16A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x16A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x16A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D160
Μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D200
Μικροαυτόματος 3x25A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 3x25A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος 3x25A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D250