Μικροαυτόματοι (3P+N) 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM

Μικροαυτόματοι (3P+N) 10kA Χαρακτηριστικής D 1492-SPM
Λειτουργία: Προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με φορτία που έχουν μεγάλο ρεύμα εκκίνησης. Πρότυπα: IEC/EN 60898, IEC / EN
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος (3P+N) 0.5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 0.5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 0.5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D005-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 1A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 1A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 1A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D010-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 2A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 2A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 2A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D020-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 3A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 3A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 3A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D030-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 4A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 4A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 4A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D040-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 5A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D050-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 6A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D060-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 7A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 7A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 7A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D070-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 8A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 8A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 8A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D080-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 10A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 10A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 10A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D100-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 13A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 13A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 13A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D130-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 15A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 15A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 15A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D150-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 16A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 16A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 16A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D160-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 20A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 20A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 20A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D200-N
Μικροαυτόματος (3P+N) 25A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος (3P+N) 25A χαρακτηριστικής D

Μικροαυτόματος (3P+N) 25A χαρακτηριστικής D..

Model: 1492-SPM3D250-N