Μπάρες Γεφύρωσης Μικροαυτόματων Σειράς 1492

Μπάρες Γεφύρωσης Μικροαυτόματων Σειράς 1492
Οι μπάρες γεφύρωσης χρησιμοποιούνται για την σύνδεση υλικού ράγας, όπως μικροαυτόματοι και διακόπτες διαρροής με πλάτος ένα στοιχείο ανά πόλο. Διατίθενται σε δύο τύπους: ατεμάχιστες και τεμαχιζόμενες.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: