Μικροαυτόματοι συνεχούς ρεύματος 1492-D, χαρακτηριστικών C & D

Μικροαυτόματοι συνεχούς ρεύματος 1492-D, χαρακτηριστικών C & D