Μικροαυτόματοι 1492-D, χαρακτηριστικής C

Μικροαυτόματοι 1492-D, χαρακτηριστικής C