Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 2P Χαρακτηριστικής C 1489-M

Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 2P Χαρακτηριστικής C 1489-M
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x0,5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x0,5A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x0,5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C005
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C010
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1,6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1,6A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1,6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C016
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x2A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x2A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x2A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C020
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x3A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x3A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x3A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C030
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x4A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x4A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x4A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C040
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x5A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C050
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x6A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C060
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x7A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x7A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x7A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C070
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x8A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x8A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x8A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C080
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x10A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x10A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x10A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C100
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x13A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x13A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x13A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C130
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x15A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x15A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x15A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C150
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x16A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x16A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x16A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C160
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x20A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x20A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x20A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M2C200