Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 1P Χαρακτηριστικής D 1489-M

Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 1P Χαρακτηριστικής D 1489-M
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D005
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D010
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D016
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D020
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D030
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D040
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D050
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D060
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D070
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D080
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D100
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D130
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D150
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D160
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M1D200