Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 2P Χαρακτηριστικής D 1489-M

Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 2P Χαρακτηριστικής D 1489-M
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x0,5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x0,5A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x0,5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D005
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D010
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1,6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1,6A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x1,6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D016
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x2A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x2A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x2A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D020
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x3A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x3A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x3A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D030
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x4A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x4A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x4A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D040
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x5A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x5A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x5A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D050
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x6A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x6A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x6A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D060
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x7A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x7A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x7A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D070
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x8A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x8A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x8A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D080
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x10A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x10A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x10A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D100
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x13A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x13A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x13A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D130
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x15A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x15A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x15A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D150
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x16A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x16A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x16A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D160
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x20A χαρακτηριστικής D ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x20A χαρακτηριστικής D

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 2x20A χαρακτηριστικής D..

Model: 1489-M2D200