Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 1P Χαρακτηριστικής C 1489-M

Θερμομαγνητικές Ασφάλειες 1P Χαρακτηριστικής C 1489-M
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C005
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C010
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C016
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C020
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C030
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C040
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C050
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C060
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C070
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C080
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C100
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C130
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C150
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C160
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής C ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής C

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής C..

Model: 1489-M1C200