Τριφασικά Τροφοδοτικά Essential 1606-XLE

Τριφασικά Τροφοδοτικά Essential 1606-XLE
Τα τροφοδοτικά βασικής λειτουργίας Bulletin 1606-XLE διατίθενται με έξοδο 12, 24 και 48VDC από 80 ... 960 W με ενίσχυση ισχύος 120% .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: