Τριφασικά Τροφοδοτικά Essential 1606-XLE

Τριφασικά Τροφοδοτικά Essential 1606-XLE
Τα τροφοδοτικά βασικής λειτουργίας Bulletin 1606-XLE διατίθενται με έξοδο 12, 24 και 48VDC από 80 ... 960 W με ενίσχυση ισχύος 120% .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 12-15V DC, 480W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 12-15V DC, 480W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 12-15V DC, 480W..

Model: 1606-XLE96B-2
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 48-56V DC, 480W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 48-56V DC, 480W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 48-56V DC, 480W..

Model: 1606-XLE240F-3
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W..

Model: 1606-XLE120E-2
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W..

Model: 1606-XLE240E-3
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24-28V DC, 480W..

Model: 1606-XLE240-3
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 480V AC, τάση εξόδου 24V DC, 480W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 480V AC, τάση εξόδου 24V DC, 480W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 480V AC, τάση εξόδου 24V DC, 480W..

Model: 1606-XLE960DX-3N
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 480V AC, τάση εξόδου 24V DC, 960W ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 480V AC, τάση εξόδου 24V DC, 960W

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 480V AC, τάση εξόδου 24V DC, 960W..

Model: 1606-XLE960MX-3N
Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24VDC, 240W, 10A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24VDC, 240W, 10A

Τροφοδοτικό switched mode τάση ειδόδου 380-480V AC, τάση εξόδου 24VDC, 240W, 10A..

Model: 1606-XL240E