Χρονικό Ράγας Λειτουργιών (On Delay, Off Delay, On-Off Delay, One Shot, Fleeting Off Delay, Flasher, On-Delay Pulse Generator, Pulse Converter) Σειρά FS

Χρονικό Ράγας Λειτουργιών (On Delay, Off Delay, On-Off Delay, One Shot, Fleeting Off Delay, Flasher, On-Delay Pulse Generator, Pulse Converter) Σειρά  FS
Τα χρονικά 700-FS έχουν πλάτος 22,5mm. Έχουν ένα χρονικό εύρος από 0,05 δευτερόλεπτα έως 10 ώρες. Η ύπαρξη πολλαπλών λειτουργιών βοηθά στη μείωση του αποθέματος ανταλλακτικών σας και στην τυποποίηση του σχεδιασμού σας .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: