Χρονικό Ράγας Ειδικών Λειτουργιών Σειρά FS

Χρονικό Ράγας Ειδικών Λειτουργιών Σειρά FS
Τα χρονικά 700-FS έχουν πλάτος 22,5mm. Έχουν ένα χρονικό εύρος από 0,05 δευτερόλεπτα έως 10 ώρες. Η ύπαρξη πολλαπλών λειτουργιών βοηθά στη μείωση του αποθέματος ανταλλακτικών σας και στην τυποποίηση του σχεδιασμού σας .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: