Χρονικά Γενικής Χρήσης Σειρά 700-HR

Χρονικά Γενικής Χρήσης Σειρά 700-HR
Τα χρονικά 700-HR τοποθετουνται σε βάση 8Π. Είναι εύκολο να ρυθμιστούν, και μπορούν να τοποθετηθούν στην πόρτα ή σε ράγα πίνακος
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: