Μετατροπείς-Επεξεργαστές αναλογικών σημάτων

Μετατροπείς-Επεξεργαστές αναλογικών σημάτων

Οι μετατροπείς-επεξεργαστές αναλογικών σημάτων είναι σχεδιασμένοι για την απομονώση, μετάδοση, μετατροπή, διάσπαση, και ενισχύση των αναλογικών σήματών σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας σας. Οι μετατροπείς-επεξεργαστές αναλογικών σημάτων προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου πίνακα, παρέχουν απομόνωση μέσω γαλβανικής απομόνωσης, επιλύουν τα προβληματα με τα ακατάλληλα σήματα, τυποποίουν σε έναν τύπο σήματος, μείωνουν την καλωδίωση και να βελτιωνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων.