Μετατροπείς Σημάτων Για Αντιεκρηκτικές Εφαρμογές

Μετατροπείς Σημάτων Για Αντιεκρηκτικές Εφαρμογές
Οι ενδογενείς μονάδες μετατροπέων σημάτων συνδέουν εγγενώς ασφαλή ονομαστικό εξοπλισμό, όπως πομπούς, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, αισθητήρες εγγύτητας και ενθυλακωμένα συγκροτήματα με συστήματα ελέγχου. Μια εγγενής προσέγγιση ασφάλειας μπορεί να είναι πιο οικονομικά αποδοτική από άλλες επικίνδυνες στρατηγικές προστασίας / μετριασμού θέσης στις θέσεις Κατηγορίας 1, Τμήμα 1 (Ζώνες 0 και 1).
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: