Κλέμμες Διόροφες - Τριόροφες Σειρά J

Κλέμμες Διόροφες - Τριόροφες Σειρά J
Οι πολυόροφες κλέμμες είναι ιδανιές για εφαρμογές όπου τα σήματα ελέγχου πρέπει να διανέμονται και να συλλέγονται μέσω των ίδιων μπλοκ. Οι πολυόροφες κλέμμες είναι μια καλή λύση για εφαρμογές καλωδίωσης υψηλής πυκνότητας και διατίθενται σε εννέα χρώματα.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: