Κλεμμοασφάλειες

Κλεμμοασφάλειες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη Neon, 100-300VAC

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη Neon, 100-300VAC..

Model: 1492-H4
Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη LED, 10-57V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη LED, 10-57V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη LED, 10-57V AC/DC..

Model: 1492-H5
Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC..

Model: 1492-H6
Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC..

Model: 1492-WFB4
Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη LED, 10-57V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη LED, 10-57V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη LED, 10-57V AC/DC..

Model: 1492-WFB424
Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη Neon, 100-300VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη Neon, 100-300VAC

Κλεμμοασφάλεια 0,5-4mm² μαύρη με ένδειξη Neon, 100-300VAC..

Model: 1492-WFB4250
Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι χωρίς ένδειξη, 500V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι χωρίς ένδειξη, 500V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι χωρίς ένδειξη, 500V AC/DC..

Model: 1492-J6FB2
Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC..

Model: 1492-J6FB224
Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια 6mm² γκρι με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC..

Model: 1492-J6FB2250
Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC..

Model: 1492-JD3FB
Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC..

Model: 1492-JD3FB24
Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια δυόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC..

Model: 1492-JD3FB250
Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² χωρίς ένδειξη, 300V AC/DC..

Model: 1492-JDG3FB
Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 10-36V AC/DC..

Model: 1492-JDG3FB24
Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC

Κλεμμοασφάλεια τριόροφη 0,5-4mm² με ένδειξη LED, 100-250V AC/DC..

Model: 1492-JD3GB250