Κλέμμες Διόροφες - Τριόροφες Ελατηριωτές

Κλέμμες Διόροφες - Τριόροφες Ελατηριωτές
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κλέμμα διόροφη 1,5mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κλέμμα διόροφη 2,5mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κλέμμα διόροφη 4mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κλέμμα τριόροφη 2,5mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ