Κλέμμες Διόροφες - Τριόροφες Ελατηριωτές

Κλέμμες Διόροφες - Τριόροφες Ελατηριωτές
Οι πολυόροφες κλέμμες είναι ιδανιές για εφαρμογές όπου τα σήματα ελέγχου πρέπει να διανέμονται και να συλλέγονται μέσω των ίδιων μπλοκ. Οι πολυόροφες κλέμμες είναι μια καλή λύση για εφαρμογές καλωδίωσης υψηλής πυκνότητας και διατίθενται σε εννέα χρώματα.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κλέμμα διόροφη 1,5mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κλέμμα διόροφη 2,5mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κλέμμα διόροφη 4mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κλέμμα τριόροφη 2,5mm² ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ