Κλέμμες Διανομής Συνεχούς Ρεύματος Push-in

Κλέμμες Διανομής Συνεχούς Ρεύματος Push-in
Τα μπλοκ κλεμμών διανομής ισχύος 1492 διανέμουν ισχύ από τροφοδοτικά συνεχούς λειτουργίας σε κυκλώματα ελέγχου. Το θετικό και αρνητικό ρεύμα τροφοδοτείται από ένα μόνο καλώδιο από κάθε ένα και διανέμεται σε πολλαπλά κυκλώματα με jumper.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: