Κλέμμες Διανομής Συνεχούς Ρεύματος Push-in

Κλέμμες Διανομής Συνεχούς Ρεύματος Push-in
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2S-1B
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2S-1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm² με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm² με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm² με Γείωση..

Model: 1492-P6GPD2S
Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2E-6B
Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2E-6RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2S-1B1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση..

Model: 1492-P6PD2S-1RE1G
Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (3xΜπλε Σήμανση + 3xΚόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (3xΜπλε Σήμανση + 3xΚόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (3xΜπλε Σήμανση + 3xΚόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2E-3B3RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3S-1B
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3S-1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm² με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm² με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm² με Γείωση..

Model: 1492-P10GPD3S
Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3E-5B
Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3E-5RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3S-1B1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση..

Model: 1492-P10PD3S-1RE1G