Κλέμμες Διανομής Συνεχούς Ρεύματος Push-in

Κλέμμες Διανομής Συνεχούς Ρεύματος Push-in
Τα μπλοκ κλεμμών διανομής ισχύος 1492 διανέμουν ισχύ από τροφοδοτικά συνεχούς λειτουργίας σε κυκλώματα ελέγχου. Το θετικό και αρνητικό ρεύμα τροφοδοτείται από ένα μόνο καλώδιο από κάθε ένα και διανέμεται σε πολλαπλά κυκλώματα με jumper.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2S-1B
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2S-1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm² με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm² με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x6mm² με Γείωση..

Model: 1492-P6GPD2S
Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2E-6B
Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2E-6RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2S-1B1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x6mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση..

Model: 1492-P6PD2S-1RE1G
Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (3xΜπλε Σήμανση + 3xΚόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (3xΜπλε Σήμανση + 3xΚόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 6x1,5mm², (3xΜπλε Σήμανση + 3xΚόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P6PD2E-3B3RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3S-1B
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3S-1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm² με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm² με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 1x10mm² με Γείωση..

Model: 1492-P10GPD3S
Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Μπλε Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Μπλε Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Μπλε Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3E-5B
Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Εξόδου 5x2,5mm², (Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3E-5RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση) ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση)..

Model: 1492-P10PD3S-1B1RE
Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση

Κλέμμα Τροφοδοσίας Εισόδου Push-in 2x10mm², (Μπλε & Κόκκινη Σήμανση), με Γείωση..

Model: 1492-P10PD3S-1RE1G