Διακόπτες ασφαλείας

Διακόπτες ασφαλείας

Οι διακόπτες ασφαλείας μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα για την υψηλή αξιοπιστία, σταθερότητα, και την ποιότητα. Οι διακόπτες ασφαλείας περιλαμβάνουν τερματικούς και μανδαλωμένους διακόπτες και διακόπτες διακοπής έκτακτης ανάγκης.