Κουρτίνες Ασφαλείας POC Type 4 440L

Κουρτίνες Ασφαλείας POC Type 4 440L
Οι κουρτίνες φωτός ασφαλείας Bulletin 440L Guardshield ™ POC Type 4 εφαρμόζονται σε εφαρμογές όπου μια επίσημη αξιολόγηση κινδύνου έχει προσδιορίσει ότι ο κίνδυνος ενέχει μέτριο έως υψηλό κίνδυνο τραυματισμού χειριστή.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: