Κουρτίνες Ασφαλείας Pac Type 4 440L

Κουρτίνες Ασφαλείας Pac Type 4 440L
Οι κουρτίνες ασφαλείας 440L Type 4 και 445L Safe 4 Guardshield PAC βασίζονται στις μεμονωμένες πλατφόρμες ασφαλείας κουρτίνας ασφαλείας και χρησιμοποιούνται για ανίχνευση ολόκληρου του σώματος. Συνήθως τοποθετούνται γύρω από μια περιοχή ή μπροστά από τις περιοχές εισόδου ή εξόδου μιας μηχανής. Αυτές οι συσκευές εφαρμόζονται σε εφαρμογές όπου μια επίσημη εκτίμηση κινδύνου έχει καθορίσει ότι ο κίνδυνος ενέχει μέτριο έως υψηλό κίνδυνο τραυματισμού του χειριστή.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κουρτίνα ασφαλείας, προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουρτίνα ασφαλείας, προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών

Κουρτίνα ασφαλείας, προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών..

Model: 440L-P4A2500YD
Κουρτίνα ασφαλείας, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουρτίνα ασφαλείας, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών

Κουρτίνα ασφαλείας, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών..

Model: 440L-P4A3400YD
Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser, προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser, προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser, προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών..

Model: 440L-P4AL2500YD
Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών..

Model: 440L-P4AL3400YD
Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser & συνδεσημότητα I/O προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser & συνδεσημότητα I/O προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser & συνδεσημότητα I/O προστατευόμενο ύψος 520mm, 2 δεσμών..

Model: 440L-P4AL2500YA
Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser & συνδεσημότητα I/O, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser & συνδεσημότητα I/O, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών

Κουρτίνα ασφαλείας, με ευθυγράμμιση laser & συνδεσημότητα I/O, προστατευόμενο ύψος 820mm, 3 δεσμών..

Model: 440L-P4AL3400YA