Κουρτίνες Ασφαλείας Pac Type 4 440L

Κουρτίνες Ασφαλείας Pac Type 4 440L
Οι κουρτίνες ασφαλείας 440L Type 4 και 445L Safe 4 Guardshield PAC βασίζονται στις μεμονωμένες πλατφόρμες ασφαλείας κουρτίνας ασφαλείας και χρησιμοποιούνται για ανίχνευση ολόκληρου του σώματος. Συνήθως τοποθετούνται γύρω από μια περιοχή ή μπροστά από τις περιοχές εισόδου ή εξόδου μιας μηχανής. Αυτές οι συσκευές εφαρμόζονται σε εφαρμογές όπου μια επίσημη εκτίμηση κινδύνου έχει καθορίσει ότι ο κίνδυνος ενέχει μέτριο έως υψηλό κίνδυνο τραυματισμού του χειριστή.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: