Μαγνητικοί Διακόπτες

Μαγνητικοί Διακόπτες
Οι μαγνητικά κωδικοποιημένοι διακόπτες χωρίς επαφή, με αγκύλες σε σχήμα και μειωμένα μεγέθη, είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και απλοί στην εγκατάσταση. Για εφαρμογές υψηλού κινδύνου, η μονάδα ελέγχου χρησιμοποιείται με έναν μόνο αισθητήρα για την παροχή συστήματος υψηλής ακεραιότητας.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: