Ρελέ Ασφαλείας GSR

Ρελέ Ασφαλείας GSR
Τα ρελέ ασφαλείας μας Guardmaster® έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα λειτουργικά πρότυπα ασφαλείας, όπως το ISO 13849-1 ή το IEC 62061, και προσφέρουν βασικές λειτουργίες για την απλούστευση της εγκατάστασης και της πολυπλοκότητας του συστήματος. Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα έξυπνα ρελέ ασφαλείας GSR μέσω της προαιρετικής διασύνδεσης EtherNet / IP βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ενεργοποίηση του Connected Enterprise.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: