Ρελέ Ασφαλείας MSR

Ρελέ Ασφαλείας MSR
Τα ρελέ ασφαλείας μονής λειτουργίας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν βασικές και προηγμένες ασφαλείας όπως χρονικές καθυστερήσεις και παρακολούθηση ταχύτητας. Είναι επίσης σχεδιασμένα για χρήση σε ειδικές εφαρμογές, όπως έλεγχος με δύο χέρια, σίγαση και έλεγχος ευαίσθητων στις πιέσεις χαλιών ασφαλείας και προφίλ.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: