Επαγωγικοί Ανιχνευτές Μεταλλικοί Παραλληλεπίπεδοι 10-30VDC

Επαγωγικοί Ανιχνευτές Μεταλλικοί Παραλληλεπίπεδοι 10-30VDC
Οι ορθογώνιοι επαγωγικοί αισθητήρες εγγύτητας προσφέρουν εύρος ανίχνευσης μεγαλύτερο από αυτό των κυλινδρικών. Επιλέξτε από τα πολλά στυλ ορθογώνιων αισθητήρων για τις εφαρμογές συγκόλλησης και άλλα περιβάλλοντα όπου υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: