Φωτοκύτταρα Κυλινδρικά Σειρά 42CA Με Ανακλαστήρα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-4,8m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-7,2m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-3,8m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-3,8m

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-3,8m..

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-100mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-400mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-1m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 50mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 50mm

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 50mm..

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 100mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 100mm

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 100mm..

Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 0,003-16m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 0,003-16m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 0,003-16m

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 0,003-16m..