Φωτοκύτταρα Κυλινδρικά Σειρά 42CA Με Ανακλαστήρα

Φωτοκύτταρα Κυλινδρικά Σειρά 42CA Με Ανακλαστήρα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-4,8m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-4,8m

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-4,8m..

Model: 42CA-U2MPB-A2
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-7,2m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-7,2m

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-7,2m..

Model: 42CA-U2MPA-A2
Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-3,8m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-3,8m

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,002-3,8m..

Model: 42CA-P2MPB-A2
Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-100mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-100mm

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-100mm..

Model: 42CA-D1MPAE-A2
Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-400mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-400mm

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-400mm..

Model: 42CA-D1MPAJ-A2
Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-1m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-1m

Φωτοκύτταρο διάχυσης, LO, DO, PNP, 0-1m..

Model: 42CA-D1MPAL-A2
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 50mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 50mm

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 50mm..

Model: 42CA-B2LPBC-A2
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 100mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 100mm

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO ή DO, PNP, 100mm..

Model: 42CA-B2LPBE-A2
Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 0,003-16m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 0,003-16m

Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 0,003-16m..

Model: 42CA-E1EZB1-A2
Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 0,003-16m ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 0,003-16m

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 0,003-16m..

Model: 42CA-R1MPA1-A2