Φωτοκύτταρα Σειρά 42EF Με Ανακλαστήρα

Φωτοκύτταρα Σειρά 42EF Με Ανακλαστήρα
Τα φωτοκύτταρα ClearSight ™ RightSight ™ διαθέτουν ένα τροποποιημένο οπτικό σύστημα για βελτιωμένη ανίχνευση καθαρών αντικειμένων όπως πλαστικά μπουκάλια. Διατίθενται είτε σε μοντέλα 24V DC χαμηλής τάσης είτε σε μοντέλα universal 24V DC / 120V AC ή 220V AC
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, D.O., NPN & PNP, 0,025-4m, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, D.O., NPN & PNP, 0,025-4m, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, D.O., NPN & PNP, 0,025-4m, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-U2KBB-A2
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, D.O., N-MOSFET, 0,025-4m, 21.6…264V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, D.O., N-MOSFET, 0,025-4m, 21.6…264V AC/DC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, D.O., N-MOSFET, 0,025-4m, 21.6…264V AC/DC..

Model: 42EF-U2SCB-A2
Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,025-3m, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,025-3m, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, LO, DO, PNP, 0,025-3m, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-P2MPB-A2
Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, D.O., N-MOSFET, 0,025-3m, 21.6…264V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, D.O., N-MOSFET, 0,025-3m, 21.6…264V AC/DC

Φωτοκύτταρο πολωμένης ανάκλασης, D.O., N-MOSFET, 0,025-3m, 21.6…264V AC/DC..

Model: 42EF-P2SCB-A2
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O. & D.O., PNP, 3-500mm, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O. & D.O., PNP, 3-500mm, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O. & D.O., PNP, 3-500mm, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-D2MPAK-A2
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O., NPN & PNP, 3-700mm, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O., NPN & PNP, 3-700mm, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O., NPN & PNP, 3-700mm, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-D1JBCK-A2
Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O., N-MOSFET, 3-700mm, 21.6…264V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O., N-MOSFET, 3-700mm, 21.6…264V AC/DC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης, L.O., N-MOSFET, 3-700mm, 21.6…264V AC/DC..

Model: 42EF-D1RCAK-A2
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO, DO, PNP, 3-50mm, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO, DO, PNP, 3-50mm, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO, DO, PNP, 3-50mm, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-B1MPBC-A2
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO, DO, PNP, 3-100mm, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO, DO, PNP, 3-100mm, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, LO, DO, PNP, 3-100mm, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-B1MPBE-A2
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, L.O., N-MOSFET, 3-50mm, 21.6…264V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, L.O., N-MOSFET, 3-50mm, 21.6…264V AC/DC

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, L.O., N-MOSFET, 3-50mm, 21.6…264V AC/DC..

Model: 42EF-B1RCBC-A2
Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, L.O., N-MOSFET, 3-100mm, 21.6…264V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, L.O., N-MOSFET, 3-100mm, 21.6…264V AC/DC

Φωτοκύτταρο προσέγγισης με απόρριψη φόντου, L.O., N-MOSFET, 3-100mm, 21.6…264V AC/DC..

Model: 42EF-B1RCBE-A2
Φωτοκύτταρο καθαρής ανίχνευσης αντικειμένου, D.O., NPN & PNP, 0,025-1m, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο καθαρής ανίχνευσης αντικειμένου, D.O., NPN & PNP, 0,025-1m, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο καθαρής ανίχνευσης αντικειμένου, D.O., NPN & PNP, 0,025-1m, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-C2KBA-A2
Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 20m, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 20m, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο εκπομπός δέσμης, 20m, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-E2EZB-A2
Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 20m, 10.8…30V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 20m, 10.8…30V DC

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, LO, DO, PNP, 20m, 10.8…30V DC..

Model: 42EF-R2MPB-A2
Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, D.O., N-MOSFET, 20m, 21.6…264V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, D.O., N-MOSFET, 20m, 21.6…264V AC/DC

Φωτοκύτταρο δέκτης δέσμης, D.O., N-MOSFET, 20m, 21.6…264V AC/DC..

Model: 42EF-R9SCB-A2