Φωτοκύτταρα Σειρά 42JS/42JT Με Ανακλαστήρα

Φωτοκύτταρα Σειρά 42JS/42JT Με Ανακλαστήρα
Οι αισθητήρες 42JS και 42JT VisiSight ™ προσφέρουν ένα μικρό ορθογώνιο πακέτο με ορατή δέσμη φωτός για ευκολία ευθυγράμμισης και βιομηχανικές τυπικές οπές τοποθέτησης 25,4 mm. Κάθε μοντέλο προσφέρει PNP ή NPN και έξοδο φωτός ή σκοτεινής λειτουργίας.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: