Φωτοκύτταρα Παραλληλεπίπεδα Σειρά 9000 Μ

Φωτοκύτταρα Παραλληλεπίπεδα  Σειρά 9000 Μ
Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες λέιζερ 42GR LaserSight ™ 9000 είναι ιδανικοί για σκληρές εφαρμογές ανίχνευσης που απαιτούν μεγαλύτερο εύρος, όταν το περιβάλλον είναι σκονισμένο ή βρώμικο ή όταν το αντικείμενο που πρέπει να ανιχνευθεί είναι μικρό. Η πηγή λέιζερ Class I παρέχει μια ορατή κόκκινη δέσμη για εύκολη ευθυγράμμιση ακόμη και σε αυτές τις αποστάσεις. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αισθητήρα όταν η εφαρμογή σας απαιτεί ακρίβεια και μέγιστο εύρος ανίχνευσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: