Μεταδότες Πίεσης

Μεταδότες Πίεσης
Οι αισθητήρες πίεσης σταθερής κατάστασης Bulletin 836P μετρούν υγρά ή αέρια από -14,5 ... 10.000 psi. Αυτοί οι αισθητήρες είναι διαθέσιμοι σε μοντέλα με οθόνη και χωρίς οθόνη με τεχνολογία IO-Link, διακριτές και αναλογικές εξόδους. Υπάρχουν διάφορες συνδέσεις που περιλαμβάνουν συνδέσεις επίπεδου και υγειονομικές συνδέσεις για ευελιξία εφαρμογής.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: