Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSR

Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSR

Για φορτία με κανονική εκκίνηση, IP 20 Με 3 ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση της αρχικής τάσης τροφοδοσίας , της ράμπας εκκίνησης και της ράμπας σταματήματος.Έλεγχο στις δύο φάσεις με ενσωματωμ ένα ρελέ by pass. Απαιτούν τη χρήση εξωτερικού θερμικού για την προστασία του κιν ητήρα. Συνιστάται ο συνδυασμός τους με αυτόματους θερμομαγνητικούς διακόπτες προστα σίας κινητήρων MS116, 132, 450 και 495 ή τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος (επαφείς) με ηλεκτρονόμους υπερφόρτισης (θερμικά). Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600 VAC , τάση ελέγχου 100...24 0 VAC, 50 / 60 Hz

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ομαλός εκκινητής 3kW 6,8A PSR6-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 4kW 9A PSR9-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 5,5kW 12A PSR12-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 7,5kW 16A PSR16-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 11kW 25A PSR25-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 15kW 25A PSR30-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 18,5kW 37A PSR37-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 22kW 45A PSR45-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 1,5kW 3,9A PSR3-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 30kW 60A PSR60-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 37kW 72A PSR60-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 45kW 85A PSR85-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 55kW 105A PSR105-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ