Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSTX

Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSTX

Oνομαστικής ισχύος 15...200 kW / 400 V για φορτία με κανονική εκκίνηση. Η νέα σειρά εκκινητών ομαλής εκκίνησης PSTX ενσωματώνει καινοτό μες τεχνολογίες που προέρχονται μέσα από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με βαθιά γνώση εφαρμογών. ––Ελεγχο με thyristor και στις τρείς φάσεις. ––Ενσωματωμένη ηλεκτρονική προστασία κινητήρα με τουλάχιστον δέκα λειτουργίες. ––Ενσωματωμένo ρελέ by-pass για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας , λόγω μείωσης των απωλειών ισχύος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μικρές διαστάσεις και λιγότερη καλωδίωση. ––Λειτουργία ελέγχου ροπής (Torque Control). Αποτελεί τη σημαντικ ότερη λειτουργία για τον έλεγχο των αντλιών. ––Ετοιμες μακροεντολές εφαρμογών με προτεινόμενες ρυθμίσεις (αντλίες, σπαστήρες, συμπιεστές, μεταφορικές ταινίες, ανεμιστήρες κ.ά). ––Αποσπώμενο πλήρως στεγανό (ΙΡ66) πληκτρολόγιο για ασφαλέστερη εγκατάσταση και λειτουργία. ––Δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας ακόμη και με τα thyristors μιας φάσης βραχυκυκλωμένα. ––Επιβερνικωμένες κάρτες με μεγαλύτερη προστασία για λειτουργία σε περιβάλλον με υγρασία και σκόνη. –– Τρείς προγραμματιζόμενες ψηφιακές είσοδοι και τρείς έξοδοι (μεταγωγικά ρελέ). ––Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος 0…10V ή 0(4)…20mA. –– Jog mode-Δυνατότητα βηματικής λειτουργίας με μικρή ταχύτητα και στις δύο φορές περιστροφής. ––Ενσωματωμένη σειριακή επικοινωνία Modbus RTU και δυνατότητα επι πλέον επικοινωνίας με άλλα πρωτόκολλα (Ethernet, Profibus κ.ά) με χρήση πρόσθετης κάρτας. ––Δυνατότητα συνδεσμολογίας μέσα στο τρίγωνο. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600 V, τάση ελέγχου 100...250 V AC, 50 / 60 Hz

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ομαλός εκκινητής 15kW 30A PSTX30-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 18,5kW 37A PSTX37-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 22kW 45A PSTX45-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 30kW 60A PSTX60-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 37kW 72A PSTX72-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 45kW 85A PSTX85-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 55kW 106A PSTX105-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 75kW 142A PSTX142-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 90kW 171A PSTX170-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 110kW 210A PSTX210-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 132kW 250A PSTX250-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 160kW 300A PSTX300-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 200kW 370A PSTX370-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ