Ομαλοί Εκκινητες PST/PSTB

Ομαλοί Εκκινητες PST/PSTB
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ομαλός εκκινητής 110kW 210A PST210-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 15kW 30A PST30-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 18,5kW 37A PST37-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 22kW 44A PST44-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 25kW 50A PST50-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 30kW 60A PST60-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 37kW 72A PST72-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 45kW 85A PST85-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 55kW 105A PST105-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 75kW 142A PST142-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 90kW 175A PST175-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 132kW 250A PST250-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 160kW 300A PST300-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 200kW 370A PSTB370-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ομαλός εκκινητής 250kW 470A PSTB470-600-70 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ