Ρυθμιστές Στροφών ACS580

Ρυθμιστές Στροφών ACS580
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ρυθμιστής στροφών 0,75kW, 2,5A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-02A6-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 0,75kW, 2,5A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-02A6-4

Ρυθμιστής στροφών 0,75kW, 2,5A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-02A6-4..

Model: 78899
Ρυθμιστής στροφών 1,1kW, 3,1A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-03A3-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 1,1kW, 3,1A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-03A3-4

Ρυθμιστής στροφών 1,1kW, 3,1A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-03A3-4..

Model: 78900
Ρυθμιστής στροφών 1,5kW, 3,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01-04A1-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 1,5kW, 3,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01-04A1-4

Ρυθμιστής στροφών 1,5kW, 3,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01-04A1-4..

Model: 78901
Ρυθμιστής στροφών 2,2kW, 5,3A, 380-480V, IP21 ACS580-01-05A7-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 2,2kW, 5,3A, 380-480V, IP21 ACS580-01-05A7-4

Ρυθμιστής στροφών 2,2kW, 5,3A, 380-480V, IP21 ACS580-01-05A7-4..

Model: 78902
Ρυθμιστής στροφών 3kW, 6,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-07A2-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 3kW, 6,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-07A2-4

Ρυθμιστής στροφών 3kW, 6,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-07A2-4..

Model: 78903
Ρυθμιστής στροφών 4kW, 8,9A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-09A4-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 4kW, 8,9A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-09A4-4

Ρυθμιστής στροφών 4kW, 8,9A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-09A4-4..

Model: 78904
Ρυθμιστής στροφών 5,5kW, 12A, 380-480V, IP21 ACS580-01-12A7-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 5,5kW, 12A, 380-480V, IP21 ACS580-01-12A7-4

Ρυθμιστής στροφών 5,5kW, 12A, 380-480V, IP21 ACS580-01-12A7-4..

Model: 78905
Ρυθμιστής στροφών 7,5kW, 16,2A, 380-480V, IP21 ACS580-01-018A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 7,5kW, 16,2A, 380-480V, IP21 ACS580-01-018A-4

Ρυθμιστής στροφών 7,5kW, 16,2A, 380-480V, IP21 ACS580-01-018A-4..

Model: 78906
Ρυθμιστής στροφών 11kW, 23,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-025A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 11kW, 23,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-025A-4

Ρυθμιστής στροφών 11kW, 23,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-025A-4..

Model: 78907
Ρυθμιστής στροφών 15kW, 30,4A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-032A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 15kW, 30,4A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-032A-4

Ρυθμιστής στροφών 15kW, 30,4A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-032A-4..

Model: 78908
Ρυθμιστής στροφών 18,5kW, 36,1A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-038A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 18,5kW, 36,1A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-038A-4

Ρυθμιστής στροφών 18,5kW, 36,1A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-038A-4..

Model: 78909
Ρυθμιστής στροφών 22kW, 42,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-045A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 22kW, 42,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-045A-4

Ρυθμιστής στροφών 22kW, 42,8A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-045A-4..

Model: 78910
Ρυθμιστής στροφών 30kW, 58A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-062A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 30kW, 58A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-062A-4

Ρυθμιστής στροφών 30kW, 58A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-062A-4..

Model: 78911
Ρυθμιστής στροφών 37kW, 68,4A, 380-480V, IP21 ACS580-01-073A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 37kW, 68,4A, 380-480V, IP21 ACS580-01-073A-4

Ρυθμιστής στροφών 37kW, 68,4A, 380-480V, IP21 ACS580-01-073A-4..

Model: 78912
Ρυθμιστής στροφών 45kW, 82,7A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-088A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 45kW, 82,7A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-088A-4

Ρυθμιστής στροφών 45kW, 82,7A, 380-480V, IP21 ACS580-01E-088A-4..

Model: 78913