Ρυθμιστές Στροφών ACS880

Ρυθμιστές Στροφών ACS880
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ρυθμιστής στροφών 0,75kW 2,4A ACS880-01-02A4-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 0,75kW 2,4A ACS880-01-02A4-3

Ρυθμιστής στροφών 0,75kW 2,4A ACS880-01-02A4-3..

Model: 3AUA0000107974
Ρυθμιστής στροφών 1,1kW 3,3A ACS880-01-03A3-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 1,1kW 3,3A ACS880-01-03A3-3

Ρυθμιστής στροφών 1,1kW 3,3A ACS880-01-03A3-3..

Model: 3AUA0000107975
Ρυθμιστής στροφών 1,5kW 4A ACS880-01-04A0-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 1,5kW 4A ACS880-01-04A0-3

Ρυθμιστής στροφών 1,5kW 4A ACS880-01-04A0-3..

Model: 3AUA0000107976
Ρυθμιστής στροφών 2,2kW 5,6A ACS880-01-05A6-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 2,2kW 5,6A ACS880-01-05A6-3

Ρυθμιστής στροφών 2,2kW 5,6A ACS880-01-05A6-3..

Model: 3AUA0000107987
Ρυθμιστής στροφών 3kW 8A ACS880-01-07A2-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 3kW 8A ACS880-01-07A2-3

Ρυθμιστής στροφών 3kW 8A ACS880-01-07A2-3..

Model: 3AUA0000107988
Ρυθμιστής στροφών 4kW 10A ACS880-01-09A4-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 4kW 10A ACS880-01-09A4-3

Ρυθμιστής στροφών 4kW 10A ACS880-01-09A4-3..

Model: 3AUA0000107989
Ρυθμιστής στροφών 5,5kW 12,9A ACS880-01-12A6-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 5,5kW 12,9A ACS880-01-12A6-3

Ρυθμιστής στροφών 5,5kW 12,9A ACS880-01-12A6-3..

Model: 3AUA0000107990
Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 17A ACS880-01-017A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 17A ACS880-01-017A-3

Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 17A ACS880-01-017A-3..

Model: 3AUA0000107991
Ρυθμιστής στροφών 11kW 25A ACS880-01-025A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 11kW 25A ACS880-01-025A-3

Ρυθμιστής στροφών 11kW 25A ACS880-01-025A-3..

Model: 3AUA0000107992
Ρυθμιστής στροφών 15kW 32A ACS880-01-032A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 15kW 32A ACS880-01-032A-3

Ρυθμιστής στροφών 15kW 32A ACS880-01-032A-3..

Model: 3AUA0000107993
Ρυθμιστής στροφών 18,5kW 38A ACS880-01-038A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 18,5kW 38A ACS880-01-038A-3

Ρυθμιστής στροφών 18,5kW 38A ACS880-01-038A-3..

Model: 3AUA0000108019
Ρυθμιστής στροφών 22kW 45A ACS880-01-045A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 22kW 45A ACS880-01-045A-3

Ρυθμιστής στροφών 22kW 45A ACS880-01-045A-3..

Model: 3AUA0000108020
Ρυθμιστής στροφών 30kW 61A ACS880-01-061A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 30kW 61A ACS880-01-061A-3

Ρυθμιστής στροφών 30kW 61A ACS880-01-061A-3..

Model: 3AUA0000108021
Ρυθμιστής στροφών 37kW 72A ACS880-01-072A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 37kW 72A ACS880-01-072A-3

Ρυθμιστής στροφών 37kW 72A ACS880-01-072A-3..

Model: 3AUA0000108022
Ρυθμιστής στροφών 45kW 87A ACS880-01-087A-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 45kW 87A ACS880-01-087A-3

Ρυθμιστής στροφών 45kW 87A ACS880-01-087A-3..

Model: 3AUA0000108023