Ρυθμιστές Στροφών ACH550 Για Εφαρμογές HVAC

Ρυθμιστές Στροφών ACH550 Για Εφαρμογές HVAC
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ρυθμιστής στροφών 0,75kW 2,4A ACH550-01-02A4-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 0,75kW 2,4A ACH550-01-02A4-4

Ρυθμιστής στροφών 0,75kW 2,4A ACH550-01-02A4-4..

Model: 3AUA0000007122
Ρυθμιστής στροφών 1,1kW 3,3A ACH550-01-03A3-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 1,1kW 3,3A ACH550-01-03A3-4

Ρυθμιστής στροφών 1,1kW 3,3A ACH550-01-03A3-4..

Model: 3AUA0000004417
Ρυθμιστής στροφών 1,5kW 4,1A ACH550-01-04A1-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 1,5kW 4,1A ACH550-01-04A1-4

Ρυθμιστής στροφών 1,5kW 4,1A ACH550-01-04A1-4..

Model: 3AUA0000004418
Ρυθμιστής στροφών 2,2kW 5,4A ACH550-01-05A4-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 2,2kW 5,4A ACH550-01-05A4-4

Ρυθμιστής στροφών 2,2kW 5,4A ACH550-01-05A4-4..

Model: 3AUA0000004419
Ρυθμιστής στροφών 3kW 6,9A ACH550-01-06A9-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 3kW 6,9A ACH550-01-06A9-4

Ρυθμιστής στροφών 3kW 6,9A ACH550-01-06A9-4..

Model: 3AUA0000004617
Ρυθμιστής στροφών 4kW 8,8A ACH550-01-08A8-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 4kW 8,8A ACH550-01-08A8-4

Ρυθμιστής στροφών 4kW 8,8A ACH550-01-08A8-4..

Model: 3AUA0000004420
Ρυθμιστής στροφών 5,5kW 11,9A ACH550-01-012A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 5,5kW 11,9A ACH550-01-012A-4

Ρυθμιστής στροφών 5,5kW 11,9A ACH550-01-012A-4..

Model: 3AUA0000004421
Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 15,4A ACH550-01-015A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 15,4A ACH550-01-015A-4

Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 15,4A ACH550-01-015A-4..

Model: 3AUA0000004422
Ρυθμιστής στροφών 11kW 23A ACH550-01-023A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 11kW 23A ACH550-01-023A-4

Ρυθμιστής στροφών 11kW 23A ACH550-01-023A-4..

Model: 3AUA0000004423
Ρυθμιστής στροφών 15kW 31A ACH550-01-031A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 15kW 31A ACH550-01-031A-4

Ρυθμιστής στροφών 15kW 31A ACH550-01-031A-4..

Model: 3AUA0000004424
Ρυθμιστής στροφών 18,5kW 38A ACH550-01-038A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 18,5kW 38A ACH550-01-038A-4

Ρυθμιστής στροφών 18,5kW 38A ACH550-01-038A-4..

Model: 3AUA0000004425
Ρυθμιστής στροφών 22kW 45A ACH550-01-045A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 22kW 45A ACH550-01-045A-4

Ρυθμιστής στροφών 22kW 45A ACH550-01-045A-4..

Model: 3AUA0000013217
Ρυθμιστής στροφών 30kW 59A ACH550-01-059A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 30kW 59A ACH550-01-059A-4

Ρυθμιστής στροφών 30kW 59A ACH550-01-059A-4..

Model: 3AUA0000004427
Ρυθμιστής στροφών 37kW 72A ACH550-01-072A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 37kW 72A ACH550-01-072A-4

Ρυθμιστής στροφών 37kW 72A ACH550-01-072A-4..

Model: 3AUA0000004428
Ρυθμιστής στροφών 45kW 87A ACH550-01-087A-4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρυθμιστής στροφών 45kW 87A ACH550-01-087A-4

Ρυθμιστής στροφών 45kW 87A ACH550-01-087A-4..

Model: 3AUA0000013241