Αντιστάθμιση συντελεστή ισχύος συνφ

Αντιστάθμιση συντελεστή ισχύος συνφ