Αυτόματοι διακόπτες ισχύος (κλειστού τύπου)

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος (κλειστού τύπου)

Οι οικογένειες αυτόματων διακοπτών ισχύος της ΑΒΒ, κλειστού τύπου έρχονται να καλύψουν όλες τις υψηλές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης. Οι εξελιγμένες εκδόσεις Tmax XT1, XT2, XT3, XT4 μέχρι τα 250 Α κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αγορά αντικαθιστώντας τους Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 ενώ η οικογένεια ολοκληρώνεται κανονικά με τους γνωστούς στην αγορά Τ5, Τ6, Τ7 και Τ8.
To ηλεκτρολογικό υλικό της ΑΒΒ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα υ πολογισμού DOC.

Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - DOC
To DOC χρησιμοποιείται από όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον υπο λογισμό μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή ενός μέρους αυτής όπως μελετητές, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κατασκευαστές πινάκων, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους.
Διακρίνεται για την πληρότητα, την ακρίβεια, την πρωτοτυπία και την ευελιξία, ενώ το ελληνικό μενού που διαθέτει κάνει τη χρήση του ακόμα ευκολότερη.
Αναλυτικότερα βοηθά:
–– Στη δημιουργία μονογραμμικών σχεδίων στη Μέση και τη Χαμηλή τάσ η και στην εκτέλεση ηλεκτρικών υπολογισμών σύμφωνα με το πρότυπο.
–– Στην επιλογή κατάλληλων συσκευών διακοπής και προστασίας Μέσης και Χαμηλής τάσης.
–– Στη ρύθμιση των μονάδων προστασίας και τον έλεγχο επιλεκτικότητ ας (discrimination).
–– Στη σχεδίαση και την επιλογή των κατάλληλων υλικών για τη δημιο υργία πινάκων Χαμηλής τάσης σύμφωνα με το πρότυπο.
–– Στην προετοιμασία ενός πλήρους φακέλου του έργου.
Ποικιλία προϊόντων (προς επιλογή):
Το DOC επιτρέπει την επιλογή μέσα από μία ευρεία γκάμα προϊόντων της ΑΒΒ όπως υλικά Μέσης και Χαμηλής τάσης, μετασχηματιστές, κινητήρες κ.α..

Πρόγραμμα υπολογισμού - CAT
Μέσα από μία βάση δεδομένων με περισσότερα από 25.000 υλικά ΑΒΒ παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης κόστους και σύνταξης προσφορών.
Για να κατεβάσετε τα προγράμματα DOC&CAT ανατρέξτε στη διεύθυνση:
http://bol.it.abb.com/bol2003/TCT/htmlen/software_docecat.htm