Αυτόματοι διακόπτες Tmax XT 4-250A Ekip (LS/I)

Αυτόματοι διακόπτες Tmax XT 4-250A Ekip (LS/I)

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας Ekip (LS/I) από υπερένταση L(I1) και βραχυκύκλωμα με δυνατότητα επιλογής χρονικής καθυστέρησης
S(I2) ή στιγμιαίο Ι(Ι3)